top of page

Regulamin oraz  ogólne warunki współpracy dotyczące usług wykupionych bezpośrednio w Robietofoto.pl

Niniejszy Regulamin nie dotyczy usług promocyjnych sprzedawanych przez portale zewnętrzne. 

 

(szczegóły takie jak ceny ujęć  dodatkowych oraz zawartość pakietów  w poszczególnych ofertach - info na stronie wybranej oferty-cennik)

 

 

Kupno oraz rezerwacja sesji bezpośrednio od Robietofoto.pl jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższych warunków ogólnych.

W celu rezerwacji sesji należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 669 160 504 .

Pozwoli to na komfortowe wybranie daty i godziny Waszej sesji.

Po ustaleniu terminu sesji z fotografem należy wysłać potwierdzenie mailowe na biuro@robietofoto.pl z danymi kontaktowymi

(imię nazwisko rodzica ,imię- wiek  dziecka  tel, ustalona data-godzina)  oraz potwierdzeniem przelewu za sesję.

Tytuł maila oraz przelewu :Imię Nazwisko- wybrana sesja

lub

Imię i nazwisko- Voucher dla:...............

(imię i nazwisko w tytule to dane rodzica -najczęściej mama :) ) -pozwala to na sprawne księgowanie oraz rezerwowanie sesji :)

NR KONTA DO WPŁATY : BZWBK 91 1090 2398 0000 0001 3209 5163 

Pamiętajcie kochani również, że Opłata za sesję jest wymagana 24 godziny od rezerwacji dla wszystkich pakietów sesji.

***Opłata obejmuje gwarancję dostępności terminu, czas sesji, talent ,umiejętności fotografa oraz profesjonalny sprzęt , rekwizyty, tła,ubranka,czapeczki,kocyki itp., oraz podstawowe ujęcia, poddane profesjonalnej korekcji lub obróbce graficznej wraz z wydrukami zawartymi w wybranym pakiecie.

Opłata obejmuje również prywatny album online ze wszystkimi ujęciami z sesji do  wglądu oraz wyboru ujęć w ramach pakietu, pudełka na zdjęcia,płyty dvd oraz konsultację telefoniczną .

Opłata zawiera 20 % zadatek na poczet wykonania sesji oraz wynajmu studio -nie jest on zwracany w przypadku całkowitej rezygnacji z sesji.

***Zawartość pakietów w tym wydruki fotograficzne oraz pudełka i albumy- dotyczy wyłącznie sesji w cenach regularnych widocznych w cenniku, zakupionych bezpośrednio u fotografa ROBIETOFOTO.PL  biuro@robietofoto.pl  lub w  wybranym salonie partnerskim FujiFilm

Ogólne warunki współpracy

Zapłata wynagrodzenia oraz rezerwacja terminu  jest jednoznaczna z akceptacją oraz zawarciem niniejszej umowy a także akceptacją  regulaminu studio dostępnego na stronie www.robietofoto.pl

Warunki w poszczególnych ofertach mogą się różnić (np zaproszenia, bony prezentowe ,kupony promocyjne)

 1. Wejście na tła fotograficzne - wyłącznie w czystym obuwiu zmiennym lub bez obuwia !!!  Wejście na tło fotograficzne i przestrzeń do fotografowania bez obuwia zmiennego  lub w brudnym obuwiu- doliczenie Kosztu czyszczenia podłogi  - tła fotograficznego 70 PLN

 2. Wykonawca ma prawo odmówić wejścia do studio oraz wykonania sesji jeśli wśród modeli znajduje się osoba posiadająca oznaki infekcji zakaźnej.

 3. Podczas trwania sesji - zabrania się wykonywania zdjęć (aparatem,smartfonem,tabletem) osobom innym niż fotograf Robietofoto.pl. chyba, że uzyskano zgodę od Wykonawcy. Nie zastosowanie się do zakazu spowoduje   przerwanie oraz odwołanie sesji bez zwrotu zadatku dla Zamawiającego.

 4. Zakup i rezerwacja sesji bezpośrednio u Wykonawcy:

  1. Cena podstawowa oraz Opłacenie w całości wybranego pakietu - obejmuje gwarancję dostępności terminu,wykonanie sesji, czas sesji, talent i umiejętności fotografa, rekwizyty, tła,ubranka,czapeczki,kocyki itp., oraz podstawowe ujęcia wraz z wydrukami zawartymi w wybranym pakiecie. Opłata obejmuje również prywatny album online ze wszystkimi ujęciami z sesji do  wglądu oraz wyboru ujęć w ramach pakietu, pudełka na zdjęcia,płyty dvd (jeśli dotyczy) oraz konsultację telefoniczną .​

  2. Kupując i rezerwując sesję bezpośrednio u Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy, Podstawowego* wynagrodzenia w wysokości  "WEDŁUG CENNIKA"  lub ustalonego indywidualnie(*wynagrodzenie nie obejmuje produktów poza pakietem,zamówień dodatkowych,kosztów noclegu,kosztów paliwa dojazdu na zlecenie  itp lub zamówienia na portalu zalamo.com)

  3. Płatności za usługę oraz usługi i produkty dodatkowe dokonać można wyłącznie za pośrednictwem przelewu na konto firmowe Wykonawcy (przelew,PayPal,Dotpay)

  4. Zapłata wynagrodzenia Podstawowego za pakiet nastąpi w formie przedpłaty przelewem na konto firmowe wykonawcy:  

   1. BZWBK 91 1090 2398 0000 0001 3209 5163

  5. Sesje o wartości  do 1.000 PLN, należy jednorazowo wpłacić całość kwoty na konto Wykonawcy. Kwota zawiera 20% zadatek na poczet zarezerwowanej usługi.

  6. Sesje o wartości powyżej 1.000 PLN  dopuszcza się opłatę w dwóch równych ratach. 50 % całej kwoty wybranej usługi,  24 godziny od rezerwacji, pozostała kwota płatna przelewem,zaksięgowana na koncie Wykonawcy najpóźniej  w dniu wykonywanej usługi. Jeśli wpłaty dokonano w dwóch częściach, przed przystąpieniem do sesji należy przedstawić dowód wpłaty. Pierwsza rata zawiera 20% zadatek na poczet zarezerwowanej usługi.

  7. Przedpłaty całości ustalonej kwoty należy dokonać w terminie 24 godzin od rezerwacji terminu.

  8. Rezerwacje bez wpłaty całości ustalonej kwoty   zostaną anulowane bez powiadomienia Zamawiającego.

  9. Zadatek czyli 20 % całej kwoty za zarezerwowaną usługę nie jest zwracany w przypadku całkowitego  odwołania usługi wykonania zdjęć przez Zamawiającego.

  10. Wykonawcy oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do jednorazowego przeniesienia terminu bez podania przyczyny,najpóźniej 2 dni przed planowaną sesją, jednak na termin nie dalszy niż 14 dni od dnia pierwszego terminu. (Nie dotyczy sesji noworodkowych oraz reportaży) Z zastrzeżeniem iż Wykonawca może nie mieć możliwości zaproponowania innego wolnego terminu.

  11. W przypadku chęci  zmiany terminu przez Zamawiającego na inny termin oraz  nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem, zarezerwowany termin przepada. Zadatek czyli 20 % całej należnej  kwoty za usługę nie jest zwracany Zamawiającemu. (Nie dotyczy sesji noworodkowych, oraz zdarzeń losowych jak  np: infekcje zakaźne modeli )W celu ponownej rezerwacji należy wpłacić utracony zadatek.

  12. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych u Wykonawcy (nagła choroba,wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie, zwłaszcza choroba zakaźna będąca przeciwwskazaniem do kontaktu z noworodkami oraz kobietami w ciąży) dopuszcza się zmiany terminu wykonania usługi na inny termin, na mniej niż 12 godzin przed planowanym wykonaniem usługi  przez Wykonawcę, Zamawiający oświadcza że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych.Wykonawca zobowiązuje się również wykonać sesję w najbliższym możliwym terminie .

  13. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak nagła choroba Wykonawcy,długotrwały pobyt w szpitalu Wykonawcy czy śmierć Wykonawcy,oraz innych czynników uniemożliwiających wykonanie usługi w późniejszym terminie niż wcześniej ustalony z przyczyn Wykonawcy,umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym. Przedpłata w pełnej kwocie zawierająca zadatek  zostanie zwrócona Zamawiającemu i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń prawnych ani finansowych.

 5. Cena podstawowa sesji dotyczy ilości osób/modeli :Sesja rodzinna - Rodzice + max 2 dzieci ;Sesja noworodkowa -Rodzice +noworodek;  Sesja brzuszkowa - Rodzice; Sesje dziecięce - 1 dziecko; Sesje rodzeństwo- 2 dzieci; Sesja portretowa- osoba portretowana.  Za zgodą Wykonawcy, każdy następny model,  osoba dorosła, dziecko lub zwierzę na zdjęciach, płatne + 50 PLN/1 model   ( w ramach każdorazowej opłaty + 1 ujęcie w wersji cyfrowej oraz drukowanej  do pakietu )

 6. Czas trwania sesji uzależniony jest od modela (noworodki min 1,5-3h, sesje dziecięce  max 1h, 2 rodzeństwa max 1,5h, ciążowe/rodzinne max 1,5 h,portretowe 0,5-2 h, plenery 0,5-1,5 h lub według ustaleń indywidualnych) Każda dodatkowa godzina pracy fotografa -  za zgodą Wykonawcy + 100 PLN

 7. Na sesję należy stawić się w wyznaczonym dniu i godzinie. Prosimy o punktualność gdyż to Wasz czas na sesję:) Czas trwania każdej sesji jest opisany w wybranej przez Was ofercie i liczony jest on od ustalonej godziny. (Często po jednej sesji  jest następna dlatego nie mogę przedłużyć sesji w przypadku kiedy się spóźnicie)

 8. Sesje studyjne oraz reportaże domowe wykonywane są od poniedziałku do piątku,w godzinach 10-15, Sesje plenerowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19 ,sesje w weekendy,dni świąteczne oraz poza godzinami pracy studio + 250 PLN (wyjątkiem są terminy weekendowe ustalone przez fotografa lub reportaże  np.reportaż z uroczystości(chrzciny,komunia,ślub) mini sesje weekendowe.

 9. Rodzice(Zamawiający) w czasie sesji, ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci jak i osoby dorosłe.

 10. Sesje studyjne ( z użyciem teł, akcesoriów oraz oświetlenia studyjnego)  u klienta w domu lub innym wyznaczonym miejscu, dopłata w wysokości 300 PLN (Jeśli odległość  nie przekracza 15 km od studio) Powyżej 15 km, 300 PLN , +1,4 PLN/ km wg faktycznego stanu przejechanych kilometrów , Powyżej 60 km od studio -  cena ustalana jest indywidualnie.

 11. Sesje plenerowe ( plener, sesja lifestylowa w wyznaczonym miejscu, sesja DOM) do 15 km od studio- dojazd  fotografa w cenie sesji, Powyżej 15 km od studio + 1,4 PLN /km , Powyżej 60 km + 1,4 PLN/ km oraz 45 zł za każdą godzinę trasy

 12. Na życzenie : makijaż profesjonalny + 150zł / 1 os. układanie włosów + 150zł/1os, (nie dotyczy sesji - metamorfozy) Polecany szczególnie przy sesji brzuszkowej!!!

 13. Retusz graficzny dodatkowy na  życzenie  + 50zł/1 jedno działanie (np : usuwanie postaci, modelowanie sylwetki,"wyszczuplanie" sylwetki, wygładzanie skóry, zmiana koloru tła, itp)

 14. Usługa EXPRESS + 100% ceny pakietu oraz ew. ujęć  i odbitek dodatkowych  (odbiór gotowego zlecenia w 7 dni roboczych od złożenia oraz opłacenia kompletnego zamówienia poprzez panel klienta. Usługa dotyczy wyłącznie plików w wersji cyfrowej oraz odbitek fotograficznych. Usługa EXPRESS nie dotyczy innych produktów rzeczowych. Usługa zostanie udostępniona po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia na usługę.

 15. Usługa EXPRESS pojedynczych ujęć w wersji cyfrowej, + 50 PLN każde ujęcie. Gotowy plik w wersji cyfrowej  przekazany w ciągu 2 dni roboczych od złożenia oraz opłacenia kompletnego zamówienia. Usługa dotyczy  maksymalnie 10 plików. Usługa zostanie udostępniona po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia na usługę.

 16. Fotograf(Wykonawca) nie przekazuje w żadnej formie zdjęć nieobrobionych,oraz ujęć poza pakietem. Pozostałe ujęcia można wykupić w cenie od 35 zł za sztukę

 17. Wybrane oraz opłacone przez Zamawiającego fotografie zostaną poddane korekcji lub  obróbce graficznej oraz dostarczone Zamawiającemu w terminie do 35 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w z wyborem Zamawiającego (zdjecia w formie cyfrowej)

 18. Produkty rzeczowe jak odbitki i/lub ,albumy,foto obrazy - w zależności od produktu , do 45 dni roboczych od zamówienia oraz opłacenia przez Zamawiającego, do odbioru osobistego przez Zamawiającego z siedziby firmy Wykonawcy, lub wyznaczonego przez Wykonawcę  Punktu Partnerskiego.

 19. Regulamin oferty promocyjnej Groupon znajdziesz tutaj

 20. Korzystając z usług Robietofoto.pl akceptujesz oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jest  stosowane od dnia 25 maja 2018 r. (RODO)

 21. Administratorem Pani/Pana danych jest Robietofoto.pl z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 321/35. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania usługi  oraz jej realizacji , w celach kontaktu zwrotnego a także w celach wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w w/w celach. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania na warunkach określonych prawem. Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne do wystawienia faktury oraz wykonania usługi.

 22. Korzystając z usług Robietofoto.pl  akceptujesz powyższe warunki.

bottom of page